Bøger / faglitteratur

Forældresamarbejde med fokus på læring


Beskrivelse


Om hvordan man som lærer kan inddrage forældre som en væsentlig ressource for elevers trivsel og læring.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. nov. 2010

af

af

Hans-Christian Uth

d. 11. nov. 2010

For studerende og professionsudøvere på folkeskoleområdet. Bogen kan have særlig relevans i områder med mange to-sprogede elever men kan iøvrigt anvendes generelt.

Efter et indledningsafsnit med læsevejledning falder bogen i tre hoveddele: En teoretisk del om betydningen af og grundlaget for et frugtbart forældresamarbejde om elevernes læring. Sprog, kommunikation, oplevelse og erfaringsfællesskaber er nøglebegreberne; disse udfoldes i bogens anden del, som er praksisrettet og rummer eksempler på hvordan logbogen, naturen, lokalområdet, kunstmuseet og temaet fødselsdag kan anvendes som grundlag for et udvidet samarbejde. Bogens tredje del behandler muligheder og dilemmaer omkring øget medindflydelse for elever og forældre samt en perspektiverende afslutning. Endelig præsenteres et 4-årigt projekt, som forfatteren har gennemført i en modtageklasse. Bogen er forsynet med detaljeret indholdsfortegnelse, som muliggør pluklæsning, og den rummer omfattende litteraturliste.

Fra 2008 har vi to andre titler, som på et overordnet plan behandler forældresamarbejde. I Hjem og skole behandles udelukkende skoleforhold, mens Professionelt forældresamarbejde også belyser daginstitutionsområdet. Nærværende titel tager udgangspunkt i sprog- og kulturmødet i den multietniske skole.

På mange måder en revurdering af forældresamarbejdets betydning i den danske skole. Den fortjener sammen med Nordahls Hjem og skole opmærksomhed. Det er en teoretisk velfunderet bog med stor praksisrelevans.


Undervisere.dk

Årg. 5, feb. (2011)

af

af

Ole Jakobsen

Årg. 5, feb. (2011)