Bøger / faglitteratur

Forbrugerretten. Bind 2 : Den civilretlige forbrugerbeskyttelse


Beskrivelse


Forbrugerretten II - Den civilretlige forbrugerbeskyttelse er en lære- og håndbog, som giver en systematisk gennemgang af de forbrugerbeskyttende retsregler i forhold til aftaleindgåelse, køb af løsøre og tjenesteydelser, ved erhvervelse af fast ejendom, kreditaftaler og betalingstjenester, herunder forbrugerklagesystemet. Målgruppe Bogen anvendes i kursusfaget ”Forbrugerret” på jurastudiet på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Bogen kan også med nytte anvendes af andre uddannelsesinstitutioner, advokater, jurister og ikke-jurister, herunder ansatte i virksomheder, organisationer m.fl., der arbejder med og rådgiver om forbrugerretlige problemstillinger.