Bøger / faglitteratur

Forbrugerretten. Bind 1 : Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst


Beskrivelse


Forbrugerretten I giver en systematisk gennemgang af retsreglerne i markedsføringsloven, herunder de seneste lovændringer og praksis. Vægten er især lagt på en gennemgang af de retlige standarder i markedsføringsloven, og hvordan de spiller sammen med den civilretlige forbrugerlovgivning. Bogen gennemgår bl.a.: • Afgrænsning af god markedsføringsskik •Vildledningsforbuddet og utilbørlig markedsføring •Sammenlignende reklame •Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere •Den erhvervsdrivendes loyale vejledningspligt, herunder reglerne om oplysninger efter servicedirektivet •Reglerne om reklameidentifikation og markedsføring rettet mod børn og unge •Salgsfremmende foranstaltninger og reglerne om det offentligretlige garantibegreb •Den erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelser, herunder oplysninger ved købsopfordring •Markedsføring af kreditaftaler og kreditkøb •Forbrugerombudsmandens virksomhed, retsmidler og santionsmuligheder.

Anmeldelser (2)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 75, nr. 10 (2006)

af

Årg. 75, nr. 10 (2006)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 140], nr. 42 (2006)

af

af

Anne-Dorte Bruun Nielsen

[Årg. 140], nr. 42 (2006)