Bøger / faglitteratur / vejledninger

Formalia i opgaver på videregående uddannelser : praktiske retningslinjer for serviceafsnit, litteraturhenvisninger og -lister, layout og typografi


Beskrivelse


Hæftet vejleder i færdigheder, som hører med til det faglige skrivehåndværk. Her er praktiske retningslinjer for: - serviceafsnit, dvs. hvordan man formelt kan skrive fx indledning, indholdsfortegnelse, noter og bilag - kildehåndtering, dvs. hvordan man refererer og citerer kilder og laver litteraturlister - layout og typografi i opgaver, dvs. den måde, teksten sættes op på siderne på og brugen af skriften som udtryksmiddel Gode formalia bidrager til at gøre det faglige indhold lettere at tilegne sig, lettere at orientere sig i og lettere at overskue.