Bøger / faglitteratur

Forretningsanalysen - før, nu og i fremtiden : forretning, organisation og IT


Beskrivelse


Ud fra et økonomisk, organisatorisk og teknologisk perspektiv belyses hvordan virksomheder gør sig gældende i et globaliseret marked og forretningsliv og hvilke kræfter der driver udviklingen i omverdenen. Der gøres særligt meget ud af den digitale udvikling, som i 2010'erne er i færd med at transformere forretningsliv og samfund.