Bøger / faglitteratur / bibliografier

Fortolkningsledelse : mellemlederes kommunikative arbejde med værdier og kulturskabelse


Beskrivelse


Teorier omkring organisationskultur, værdiledelse og socialisering sættes i forhold til empiriske studier af autentiske, danske mellemlederes kommunikation med deres medarbejdere.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. maj 2010

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 6. maj 2010

Forfatteren analyserer lederes og mellemlederes kommunikation på forskellige niveauer og i forskellige former, og selvom det er Femø Nielsens interesse for ledelse, der er drivkraften, vil bogen primært fange læsere med en kommunikations- eller sprogvidenskabelig baggrund. Teoretikere med ledelse som fag kan dog også læse med. Derimod vil gruppen af praktiske ledere nok i vid udstrækning stå af på den noget omstændige præsentation af stoffet.

Femø Nielsen har overværet, optaget og gennemanalyseret en snes møder i forskellige virksomheder og organisationer, og det er resultaterne af dette hun her konkluderer på. Der er mange spændende iagttagelser og alle udsagn er veldokumenterede. Sproget er akademisk, og de mange direkte referater af samtaler, som er skrevet i en form for lydskrift, vil virke fremmed for mange, hvis indgang til et ledelsesjob ikke går gennem en akademisk humanistisk uddannelse. En række appendikser med bl.a. definition af konversationsanalytiske begreber styrker giver yderligere karakter af akademisk værk.

Der udgives en del bøger om ledelse og kommunikation. Mange med en bredere appel end denne. Man skal være opmærksom på, at denne har en "søsterbog" Positionering, som omhandler "mellemlederens formelle, faglige og normative positionering".

Forfatteren søger gennem beskrivelsen af en videnskabelig undersøgelse af konkrete møder, at genere nogle sproglige råd til ledere, der kan hjælpe dem med af få fælles fodslag mellem medarbejderne.


Jyllands-posten

d. 17. okt. 2010

af

af

Henrik Ørholst

d. 17. okt. 2010


Arbejdsmiljø

Årg. 26 nr. 8 (2010)

af

af

Niels Erik Karkov

Årg. 26 nr. 8 (2010)