Bøger / faglitteratur / bibliografier

Forvaltningsrevision : begreb, teori og proces


Beskrivelse


Om revision af økonomistyringssystemer i den offentlige sektor med en gennemgang af forvaltningsrevisonsbegrebet i relation til nyere økonomiske teorier og deres mulige anvendelse ved revision i private virksomheder.