Bøger / faglitteratur

Fra folkestyre til markedsdemokrati : dansk demokratihistorie efter 1973


Beskrivelse


Om de dybtgående ændringer i dansk demokrati siden 1973 henimod et markedsdemokrati herunder om udviklingen i både medier, partier, folketing, regering, centraladministration, kommuner, domstole og kirke.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Bent Birk Kristensen

2008

Bogen henvender sig til alle som ønsker at skabe sig et overblik over og en indgående viden om de seneste ca. 30 års historie set i demokratiperspektiv.

I 2001 kom 1. bind i professor Tim Knudsens Dansk demokratihistorie. Den omhandlede perioden fra enevælden frem til 1973. I 2006 kom en revideret og udvidet udgave. Nærværende dækker perioden efter 1973, og der er tale om en omfattende gennemgang fra en række udvalgte områder som stats- og lokalforvaltning, partierne, domstolene, kirken og andre institutioner. De enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden. Samlet beskriver og karakteriserer bogen demokratiets udvikling i perioden efter Danmarks indtræden i EU på baggrund af en imponerende viden hos forfatteren. Velskrevet og spændende formidler bogen både det store overblik og indsigt i konkrete politiske situationer mv.

Flere bøger dækker udviklingen i Danmarks politiske demokrati, men dette samlede værk kan både på grund af omfang og stofbehandling ikke sammenlignes med andre udgivelser.

En spændende og vidende behandling af udviklingen i det danske demokrati siden 1973.


Kristeligt dagblad

d. 27. nov. 2007

af

af

Henrik Jensen

d. 27. nov. 2007


Politiken

d. 12. jan. 2008

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 12. jan. 2008


Gymnasieskolen

Årg. 91, nr. 13 (2008)

af

af

Benny Jacobsen

Årg. 91, nr. 13 (2008)


Økonomi & politik

Årg. 81, nr. 1 (2008)

af

af

Erik Damgaard

Årg. 81, nr. 1 (2008)


Weekendavisen

d. 28. dec. 2007

af

af

Jørgen Grønnegård Christensen

d. 28. dec. 2007


Social kritik

Årg. 20, nr. 116 (2008)

af

af

Nils Bredsdorff

Årg. 20, nr. 116 (2008)


Kritik

Årg. 41, nr. 190 (2008)

af

af

Niels Helveg Petersen

Årg. 41, nr. 190 (2008)


Højskolebladet

Årg. 133, nr. 2 (2008)

af

af

Søren Bald

Årg. 133, nr. 2 (2008)