Bøger / faglitteratur

Fra spørgsmål til svar : konstruktion og kvalitetssikring af spørgeskemadata


Beskrivelse


Fra spørgsmål til svar handler om, hvordan spørgeskemaer og surveydata - dvs. data fra stikprøvebaserede spørgeskemaundersøgelser - konstrueres og kvalitetssikres. Bogen ser bl.a. nærmere på spørgsmålene: Hvad er surveyinterview? Hvordan udarbejdes "gode" spørgeskemaer? Hvordan kan der ved udarbejdelse af spørgeskemaer tages hensyn til, hvordan svarpersoner løser kognitive opgaver? Hvordan gennemføres gode interview? Hvilke praktiske procedurer kan bidrage til reduktion af måleproblemer? Forfatteren tager udgangspunkt i engelsksproget og skandinavisk kvantitativ metodelitteratur og afslutter med sine egne forslag til kvalitetssikring af spørgeskemaer og konstruktion af data. Fra spørgsmål til svar henvender sig til studerende, forskere og andre, som ønsker at forbedre deres kendskab til surveymetoden og dens udfordringer. Henning Olsen er seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet, ekstern lektor ved Aalborg Universitet (Den sociale Kandidatuddannelse) og adjungeret docent ved Växjö Universitet.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. maj 2005

af

af

Jette Landberg

d. 20. maj 2005

Forfatteren bruger lærebogen Et sociologisk værktøj af Erik Jørgen Hansen og Bjarne Hjorth Andersen fra 2000 som grundlag for en række sammenligninger med et stort udvalg af engelsksproget og skandinavisk litteratur om metode indenfor kvantitative undersøgelser, dvs. undersøgelser der bygger på stikprøvebaserede spørgeskemaundersøgelser, såkaldte surveyundersøgelser. Forfatteren, der er seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet, gennemgår ca.150 bøger og artikler og kommer via disse rundt om emner som formulering af problemstillinger, konstruktion af spørgeskemaer, interviews, måleproblemer og kvalitetssikring. En sand guldgrube hvis man skal til eksamen i dette område; men hvis man skal lave en spørgeskemaundersøgelse i det praktiske liv, er denne i mange tilfælde nok for omfattende og vanskelig. I 2004 udkom Merete Watt Boelsen: Fra spørgeskema til statistisk analyse som lægger mere vægt på statistikken. Erik Kristiansen: En guide til spørgeskemaundersøgelser fra 2003 er en mindre og praktisk rettet guide til at lave undersøgelser. Bogen her er især af interesse for forskere og studerende, da den er på et ret højt niveau.


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 22, nr. 1 (2006)

af

af

Preben Ulrich Pedersen

Årg. 22, nr. 1 (2006)