Bøger / faglitteratur

Fra velfærdsstat til velstandsstat : den nye danske model


Beskrivelse


Rapport, der diskuterer og præsenterer en vision for det danske samfund, som er bedre gearet end den traditionelle velfærdsstat til at løse nye udfordringer som flygtningepres, klimaforandringer, ressourcemangel og teknologiske fremskridt og gøre Danmark konkurrencedygtigt.