Bøger / faglitteratur til børn

Frankrig


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. okt. 2002

af

af

Steen Agger (skole)

d. 9. okt. 2002

I denne serie er tidligere udgivet bøger om bl.a. England og USA. Her drejer det sig om Frankrig. I otte kapitler fortælles om landskab, klima, befolkning, erhverv, turisme, byer, transport, energi osv. Bogen er forsynet med gode fotografier, kort og tabeller. Der findes også farvede tekstbokse, der tager specielle emner op som fx forandringer ved Middelhavskysten, Baskerlandet og byfornyelse og udvikling i Lille. Bagest er der ordforklaring, litteraturliste, internetadresser og stikordsregister. Bogen fortæller fint om den nyeste udvikling og belyser regeringens forsøg på at styre bl.a. den industrielle udvikling, turismen og de voksende miljøproblemer. Med sin store informationstæthed, sin brug af mange geografiske fagudtryk og sin ret tørre tekst er den ikke helt let at læse. Til geografi/samfundsfag/projektarbejde fra 8. klassetrin. Der findes andre bøger om landet fx Frankrig (2002) i serien Et land i forandring og Frankrig (2002) i serien Landedata. De er begge mere kortfattede og lidt lettere at læse for målgruppen.


Bibliotekernes vurdering

d. 9. okt. 2002

af

af

Lars Larsen

d. 9. okt. 2002

Den 6. bog i geografiserien Lande i verden. Som de øvrige i serien består den af 8 kapitler af vekslende længde der beskriver landskab, klima, naturressourcer, miljøforhold, befolkningsudvikling og sociale forhold. Der bliver sat fokus på regionale uligheder i Frankrig som følge af urbanisering og beskæftigelsesproblemer i industri og minedrift. Bogen indeholder mange statistiske oplysninger, og teksten suppleres hyppigt af tabeller og grafiske afbildninger, der belyser landets udvikling. Mange steder sammenlignes med danske forhold. En ordliste, supplerende litteraturforslag og internetadresser samt et stikordsregister afslutter bogen. Teksten er tospaltet og sat i en lille letlæselig typografi, men der er en del svære ord og begreber, så bogen stiller krav til læsefærdighed. Fotos, kort og tegninger supplerer teksten. Det er årets tredje bog om Frankrig til målgruppen. Den supplerer Virginia Chandlers Frankrig i serien Et land i forandring(2002/21) og er noget grundigere end Celia Tidmarsh: Frankrig i serien Landedata (2002/38) God til opgaver til unge fra 13 år.Informationer og udgaver