Bøger / faglitteratur / ordbøger

Fremtidens trafik : debatoplæg


Beskrivelse


Beskrivelse og analyse af trafikbilledet og de mulige udviklingstræk for trafikudviklingen i Danmark samt diskussion af de centrale faktorer vækst og globalisering, priser, befolknings- og byudvikling og ny teknologi, som vil være med til at præge kravene til transportsystemet frem mod år 2050.