Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Frivillige i Hjemmeværnet


Beskrivelse


Beskrivelse af hjemmeværnets frivillige medlemmers sammensætning, deres holdninger og forventninger til hjemmeværnet. Baseret på spørgeskemabesvarelser fra frivillige i hjemmeværnet samt SFI's danske bidrag til en større international undersøgelse af frivilligt arbejde.