Bøger / faglitteratur / love

Funktionærloven med kommentarer


Beskrivelse


Et praktisk orienteret opslagsværk for alle, der i det daglige arbejder med funktionær- og ansættelsesret. Ligesom de forrige udgaver er denne femte udgave opbygget som en traditionel lovkommentar, hvor funktionærlovens bestemmelser gennemgås i lyset af den foreliggende retspraksis. Der tages højde for de seneste års ændringer i funktionærloven og tilgrænsende speciallovgivning. Domspraksis er ajourført til medio september 2009. Forfatteren søger at sætte funktionærlovens bestemmelser i perspektiv ved at henvise til lovens sammenhæng med anden ansættelsesretlig lovgivning. Lovkommentaren henvender sig til advokater, faglige organisationer og virksomheder med interesse i ansættelsesret. Henrik Karl Nielsen er advokat og partner i NORSKER & CO. ADVOKATER i København med speciale i bl.a. arbejds- og ansættelsesret.