Bøger / faglitteratur

Fylde og form : Wolfgang Klafki i teori og praksis


Beskrivelse


Med Fylde og form - Wolfgang Klafki i teori og praksis , foreligger der for første gang i Danmark en introduktion til Wolfgang Klafkis teori i sammenhæng med en række eksempler på teoriens anvendelsesmuligheder i læreruddannelsen og folkeskolen. Bogen belyser det ofte uovervejede forhold mellem almen didaktik og fagdidaktik. Ærindet er at demonstrere, hvad der med udgangspunkt i en række fag kan ske i mødet mellem den almene og den faglige didaktik.Samtidig har bogen et uddannelsespolitisk sigte, idet den forsøger at finde - og eksemplificere - en tredje vej i den standende og ofte stærkt polariserede debat, hvor modsætningerne imellem en børne- og en indholdscentreret fløj undertiden synes uforenelige. Forfatternes budskab er, at en tidssvarende didaktik må insistere på den dynamiske vekselvirkning mellem elevernes udvikling og det kundskabsmæssige indhold.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. jan. 2004

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 29. jan. 2004

Denne lærebog i didaktik set ud fra Wolfgang Klafkis teori indeholder to dele - den teoretiske gennemgang af teorien om, hvilke overvejelser man som underviser må gøre sig til de ting, elever, studerende etc. skal arbejde med. Heri indflettes både relationer til verden, som den ser ud netop nu med holdninger, den naturvidenskabelige viden og de sammenhænge, hvori det skal indgå - og den praktiske anvendelse af teorien på 5 vidt forskellige faglige forløb - heraf et fra folkeskolen. På et rimeligt højt abstraktionsniveau debatteres styrker og svagheder ved at se didaktikken ud fra Klafkis teori. Sprogligt er bogen præget af pædagogiske og didaktiske termer på studieniveau og er et godt bud til lærerstuderende for at reflektere over de mange sammenhænge, der spiller ind ved gennemførelse af god undervisning. Efter hver artikel er der litteraturlister og bagerst er der et udvalg af litteratur om Klafki samt kort beskrivelse af de forfattere, som har bidraget til indholdet. Indholdsfortegnelse forrest i bogen samt fyldigt forord.


Religion

2004, nr. 2

af

af

Johannes Iversen

2004, nr. 2Informationer og udgaver