Bøger / faglitteratur / bibliografier

Gensidig tålsomhed : islam og Vesten : juridisk, politisk


Beskrivelse


Analyse af den islamiske kulturs retshistorie og samfundsfilosofi i et idéhistorisk og politisk perspektiv - sat i forhold til den vestlige verdens kultur.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Bent Birk Kristensen

2007

En grundig og videnskabelig analyse med mange noter og litteraturhenvisninger af islam og den vestlige kulturs rets- og samfundsfilosofi. Den tilfører integrationsdebatten en vigtig dimension, men vil i kraft af sin sværhedsgrad primært henvende sig til en forholdsvis snæver kreds på videregående uddannelser og andre særligt interesserede.

Kan islam forenes med livet i et moderne vestligt samfund, og hvilke praktiske og juridiske regler skal opstilles for at det kan lade sig gøre? Helmuth Schledermann er uddannet historiker og var frem til 2006 ansat ved Juridisk Institut ved Århus Universitet. På baggrund af en grundig retspolitisk analyse af det islamiske retssystem sharia og europæisk ret opstiller han en række minimumsregler om gensidig tålsomhed, hvor det er vigtigt at anerkende folks særpræg både religiøst og politisk og respektere forskelle i synet på mennesker og samfund. Bogen analyserer den islamiske civilisation både indefra i egen selvforståelse og udefra. Af emner der inddrages er både klassiske og aktuelle problemstillinger som islam og demokrati, blodpenge, kvindens retsstilling, hellig krig, menneskerettigheder og Muhammed-tegningerne.

Der findes en række bøger om islamisk ret på nogenlunde samme niveau. Nævnes kan bl.a. Ret og magt i den islamiske verden, 2006 og Hvad er islam?, 2006.

Bogen er en lærd og vidende gennemgang, som forklarer og tydeliggør uenigheder og uoverensstemmelser mellem islam og europæisk ret og lægger op til gensidig accept og tolerance.


Jyllands-posten

d. 31. maj 2007

af

af

Allan Nørmark

d. 31. maj 2007