Bøger / faglitteratur

Giv stemmerne mening : metoder i arbejdet med stemmehørere


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. dec. 2003

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

d. 2. dec. 2003

Bogens hollandske forfattere har med udgangspunkt i socialpsykiatrien foretaget en undersøgelse blandt mennesker, der hører stemmer. De fandt, at 2-4% af befolkningen har dette problem, at kun ca. 1/3 er inde i det psykiatriske behandlingssystem, og at disse hørehallucinationer ikke, som sædvanligvis antaget, behøver at have med skizofreni at gøre. Mange lever en (næsten) normal tilværelse med deres stemmer. Fænomenet er som regel udløst af trauma, tab eller stress, mens det er andre forhold omkring personen, der afgør om vedkommende bliver psykiatrisk patient. Hvad stemmerne siger har nær sammenhæng med patientens livsforløb, og bogen giver et godt redskab til at afdække stemmehørerens problem og hjælpe ham/hende til at håndtere det. Bogen er rettet mod personale i psykiatrien, men kan også bruges af patienter, pårørende og andre interesserede. Hovedparten udgøres af en såkaldt manual, der giver detaljeret vejledning i interview, rapport, konstruktion (tolkning), intervention og støtte. Den er skrevet i et levende og letforståeligt sprog, præget af solidaritet og engagement. Der findes næsten intet om emnet på dansk, men bogen har en lang fortegnelse over udenlandsk litteratur samt henvisninger til web-steder m.m.


Sygeplejersken

Årg. 104, nr. 29 (2004)

af

af

Jørn Eriksen

Årg. 104, nr. 29 (2004)