Bøger / faglitteratur

God undervisning på de videregående uddannelser : en forskningsbaseret brugsbog


Beskrivelse


Alle kan lære at blive en bedre underviser, og ofte er det ikke nødvendigvis store, forkromede ændringer, der skal til. Det første skridt er at blive opmærksom på betydningen af de små ting. For nogle forskere kan undervisningen være en frustrerende oplevelse – måske fordi de ikke kan fange de studerendes interesse og derfor finder undervisningssitua­tionen svær. Samtidig stiller de store optag på de videregående uddannelser – med tilhørende spredning i interesser og forudsætninger hos de studerende – nye udfordringer. Professor ved Københavns Universitet, Lars Ulriksen, har de seneste 20 år forsket og undervist i universitetspædagogik. Han mener ikke, det er nok at give underviserne en værktøjskasse. »Underviserne skal vide, hvad de kan gøre, men for at det virkelig skal fungere, skal de også vide, hvorfor det er en god idé at gøre det på den måde. Kun ved også at kende baggrunden, forklaringen og forskningen bag, kan underviserne handle selvstændigt i deres undervisningstilrettelæggelse«. Bogen er skrevet med dette formål for øje. I bogen gives der ideer til, hvordan man kan forbedre sin undervisning og samtidig forklares det, hvordan disse ideer er forankret i forskningsmæssig viden. Læseren får derfor ikke kun tips og tricks – men får også indsigt i, hvorfor de virker. Bogen behandler bl.a.: • Hvordan man lærer • Hvorfor det er vigtigt at begrunde, hvorfor noget skal læres • Hvem de studerende er • Hvordan man kan gennemføre undervisning, som inddrager de studerende • Hvordan man kan evaluere de studerende • Problembaseret læring og vejledning.
Bogen henvender sig til alle, der planlægger og gennemfører undervisning ved landets universiteter og professionshøjskoler.
Alle kan lære at blive en bedre underviser, og ofte er det ikke nødvendigvis store, forkromede ændringer, der skal til. Det første skridt er at blive opmærksom på betydningen af de små ting.Det er en af pointerne i denne bog, skrevet af professor i universitetspædagogik, Lars Ulriksen.For nogle forskere kan undervisningen være en frustrerende oplevelse - måske fordi de ikke kan fange de studerendes interesse og derfor finder undervisningssitua­tionen svær. Samtidig stiller de store optag på de videregående uddannelser - med tilhørende spredning i interesser og forudsætninger hos de studerende - nye udfordringer.Underviserne skal vide, hvad de kan gøre, men for at det virkelig skal fungere, skal de også vide, hvorfor det er en god idé at gøre det på den måde. Kun ved også at kende baggrunden, forklaringen og forskningen bag, kan underviserne handle selvstændigt i deres undervisningstilrettelæggelse.Forfatteren giver ideer til, hvordan man kan forbedre sin undervisning og samtidig forklarer han, hvordan disse ideer er forankret i forskningsmæssig viden. Læseren får derfor ikke kun tips og tricks - men får også indsigt i, hvorfor de virker. Bogen henvender sig til alle, der planlægger og gennemfører undervisning ved landets universiteter og professionshøjskoler.Lars Ulriksen er professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. Han har siden midten af 1990'erne forsket i universitetspædagogik og siden 1999 undervist på adjunktpædagogikum og andre pædagogiske kompetenceudviklingsforløb på forskellige danske universiteter.

Anmeldelser (2)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2016, nr. 4

af

af

Jan Thorhauge Frederiksen

2016, nr. 4