Bøger / faglitteratur

Godt købmandskab i det 21. århundrede


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: ”Godt Købmandskab i det 21. århundrede” er et forsøg på at fange et fænomen, de fleste af os har en holdning til eller en personlig erfaring med: Det Gode Køb­mand­skab. Den er – som mange gode akademiske bidrag - startet med en undren og en diskussion blandt fagfæller på tværs af faglige discipliner. Diskussionens genstand er både vigtig og overset. Købmanden er en central aktør i økonomisk teori og den industrielle arbejdsdeling. Købmanden udfylder en central funktion i alle dele af en markedsøkonomi, og som en katalysator af transaktioner og handel, er det også et vigtigt erhverv for mange af os på tværs af sektorer. Også i den offentlige sektor bruges begrebet Købmandskab om for eksempel kommunernes og statens indkøb. På trods af det er forskning og viden om, hvad Godt Købmandskab er, nærmest fraværende. Godt Købmandskab er et ikonisk begreb, vi alle umiddelbart tror, vi genkender, og der er bestemte egenskaber de fleste af os vil knytte til Godt Købmandskab. Alligevel er vi ikke særligt afklarede om, hvad det ikoniske i Det Gode Købmandskab er. Og har vi egentlig en tydelig og fælles forståelse af, hvad Godt Købmandskab indebærer, og hvad det forudsætter i en organisation? Og hvem er Godt Købmandskab egentlig godt for? For købmanden og dennes investorer? Forbrugerne? Samfundet som sådan? Eller alle disse til sammen?