Bøger / faglitteratur / ordbøger

Grøn energi : vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændstoffer : sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger


Beskrivelse


Kommissionens bud på hvordan Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler og samtidig reducere udslippet af drivhusgasser. Der peges på 40 konkrete anbefalinger som skal realisere visionen, bl.a. skal bioenergi og vindmøller have en helt central placering i det kommende energisystem.