Bøger / faglitteratur / lærebøger

Grundbog i sprog


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. feb. 2012

af

af

Stine Grabas

d. 8. feb. 2012

For dansklærere, lærerstuderende og andre sproginteresserede. Journalister eller andre kommunikatører kan også gøre brug af bogen i deres professionelle virke. Uundværlig bog for den, som har brug for at få et overblik over, hvordan dansk sprog fungerer.

Som titlen lyder, er det en grundbog i sprog. Den beskriver sprogets historie, det danske sprogs betydning og funktion samt hvordan sproget er en del af vores kultur og den enkeltes identitet. Den kommer desuden omkring, hvordan sproget fungerer i sociale sammenhænge. Størstedelen omhandler den sproglige analyse med gennemgang af teori og redskaber. Michael Ejstrup er ph.d. og cand.mag. i lingvistisk. Ansat som sprogforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Ejstrup forstår at formidle sit stof med gode eksempler og gør stoffet forholdsvis let fordøjeligt. Indeholder grundigt register.

I 2011 udkom Durst-Andersen med Bag om sproget, som indeholder mange af de samme emner og pointer som Grundbog i sprog gør. De to bøger supplerer fint hinanden.

God allround bog om det danske sprog, som bør stå på de større biblioteker.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 3. apr. 2012

af

af

Lars Stubbe Arndal

d. 3. apr. 2012