Bøger / faglitteratur

Grunde, rev og flak


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Birgit Hald

2007

Den pensionerede kommandørkaptajn der har flere bøger bag sig om sejlads og navigation, har denne gang skrevet om nogle af de forhindringer for sejladsen, der gemmer sig under havoverfladen. Det er en interessant og velskrevet bog om grunde, rev og flak med navne, beliggenhed eller historie med maritim betydning. Det er ikke en forudsætning at have navigeret rundt i områderne for at få udbytte af bogen, men det er en fordel der giver nogle ekstra aha-oplevelser undervejs. Det er en gedigen bog i et flot layout med mange gode illustrationer i form af fotos, malerier og portrætter samt relevante udsnit af søkort og kort der tydeligt viser dybdeforskellene i farvandene. De enkelte steder beskrives først geografisk og geologisk, og dernæst fortælles om den historiske baggrund for navnet. En del grunde og flak er navngivet efter opmålerne eller skibe der er grundstødt på dem, mens rigtig mange er opkaldt efter søkrigshelte, og her får læseren udover lidt personalhistorie også oplysninger om søslagene og baggrunden for krigene. I et afsluttende kapitel gennemgår SA søkortenes og farvandsafmærkningens historie og praksis og de forskellige typer naturbeskyttelsesområder. Bogens indholdsfortegnelse og register gør den nem at bruge som opslagsværk, og bagest er der en ordliste med forklaringer på specielle udtryk, oplysninger om personer, skibe, institutioner m.m. samt kildehenvisninger.


Tidsskrift for søvæsen

Årg. 178, nr. 1 (2007)

af

af

Hans Christian Bjerg

Årg. 178, nr. 1 (2007)