Bøger / faglitteratur til børn

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Bind 1 : I begyndelsen : fra de ældste tider til ca. år 200 f.Kr.


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Niels Pinholt

d. 18. dec. 2018

Under redaktion af rigsantikvar Olaf Olsen udkommer nu en ny Danmarkshistorie, som er blevet til gennem et 5-årigt samarbejde mellem giganterne Politiken og Gyldendal. Ialt 16 bind ser dagenslys inden for de næste 3 år. - I perioden der er forløbet siden den sidste store Danmarkshistorie på samme ambitionsniveau udkom i 1960'erne, er der sket en revolution i historieforskningen,specielt hvad angår arkæologien. Nye fund, nye dateringsmetoder samt ikke mindst et ændret historiesyn nødvendiggør denne udgivelse, som for første gang delagtiggør en bred offentlighed i denenorme sum af viden, der hidtil har været forbeholdt fagfolk. - 1. bind er skrevet af magister i forhistorisk arkæologi Jørgen Jensen (bl.a. kendt fra TV's »Hvad er det?« samt Dansk socialhistorie,bd. 1). Bogen dækker perioden fra de ældste tider - »Da mennesket blev menneske« - til ca. år 200 f. Kr. Opdelingen følger den traditionelle historieopfattelse: Jægerstenalderen, bondestenalderen,bronzealderen ogjernalderen. Men bogen skildrer i et klart, underholdende og letforståeligt sprog de store landvindinger, der er sket specielt inden for forskningen af bondestenalderen, ligesomden sene bronzealder og den tidlige jernalder er langt bedre belyst end for blot 20 år siden. - Forlagene lover ialt 7000 illustrationer i hele værket. Der lægges fornemt ud i dette bind medtalrige s/h- og farvefotos, overskuelige diagrammer og instruktive tegninger, som hele tiden er placeret i tæt sammenhæng med teksten. Bindet afsluttes med litteraturvejledning, illustrationslisteog register. - Historieforskningen er idag en videnskab med stor autoritet og selvtillid. Og med modet til at sige, at der er ting, vi ikke ved - endnu! Kan hele værket holde, hvad bd. 1 giverløfte om, har bibliotekerne fået den definitive afløser for de øvrige Danmarkshistorier.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Niels Pinholt

d. 19. dec. 2018

Under redaktion af rigsantikvar Olaf Olsen udkommer nu en ny Danmarkshistorie, som er blevet til gennem et 5-årigt samarbejde mellem giganterne Politiken og Gyldendal. Ialt 16 bind ser dagens lys inden for de næste 3 år. - I perioden der er forløbet siden den sidste store Danmarkshistorie på samme ambitionsni-eau udkom i 1960'erne, er der sket en revolution i historieforskningen, specielt hvad angår arkæologien. Nye fund, nye dateringsmetoder samt ikke mindst et ændret historiesyn nødvendiggør denne udgivelse, som for første gang delagtiggør en bred offentlighed i den enorme sum af viden, der hidtil har været forbeholdt fagfolk. - 1. bind er skrevet af magister i forhistorisk arkæologi Jørgen Jensen (bl.a. kendt fra TV's »Hvad er det?« samt) Dansk socialhistorie, bd. 1). Bogen dækker perioden fra de ældste tider - »Da mennesket blev menneske« - til ca. år 200 f. Kr. Opdelingen følger den traditionelle historieopfattelse: Jægerstenalderen, bondestenalderen, bronzealderen ogjernalderen. Men bogen skildrer i et klart, underholdende og letforståeligt sprog de store landvindinger, der er sket specielt inden for forskningen af bondestenalderen, ligesom den sene bronzealder og den tidlige jernalder er langt bedre belyst end for blot 20 år siden. - Forlagene lover ialt 7000 illustrationer i hele værket. Der lægges fornemt ud i dette bind med talrige s/h- og farvefotos, overskuelige diagrammer og instruktive tegninger, som hele tiden er placeret i tæt sammenhæng med teksten. Bindet afsluttes med litteraturvejledning, illustrationsliste og register. - Historieforskningen er idag en videnskab med stor autoritet og selvtillid. Og med modet til at sige, at der er ting, vi ikke ved - endnu! Kan hele værket holde, hvad bd. 1 giver løfte om, har bibliotekerne fået den definitive afløser for de øvrige Danmarkshistorier.


Historisk tidsskrift

Bd. 90, h. 1 (1990)

af

af

C. J. Becker

Bd. 90, h. 1 (1990)


Det fri aktuelt

d. 17. maj 1990

af

af

Søren Mørch

d. 17. maj 1990


Historie

Ny rk., bd. 18, h. 1 (1989)

af

af

Helge Paludan

Ny rk., bd. 18, h. 1 (1989)