Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Handicap og beskæftigelse : udviklingen mellem 2002-2014


Beskrivelse


Undersøgelse af beskæftigelsessituationen for personer med handicap, der bl.a. viser, at faldet i beskæftigelsen hos personer med handicap ikke er større end i befolkningen som helhed. Undersøgelses viser dog også, at beskæftigelsen hos folk med handicap samlet set er lav i forhold til personer uden handicap.