Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Handicap og samfundsdeltagelse 2006


Beskrivelse


En beskrivelse af nogle grundlæggende forhold omkring deltagelse i samfundslivet og forudsætningerne herfor for mennesker med handicap. Derudover belyses de handicappedes problemer i forhold til bolig og mobilitet samt deres brug af rådgivning og støttefunktioner.