Bøger / faglitteratur

Helsingør-skibe der skrev historie : liste med samtlige nybygninger fra værftet i Helsingør 1883-1983 samt træk af udvalgte skibes og værftets historie


Beskrivelse


Træk af Helsingør Skibsværfts historie samt en komplet fortegnelse over værftets nybygninger.