Bøger / faglitteratur / lærebøger

Hjerneprocesser : kognition og neurovidenskab


Beskrivelse


Indhold: Den historiske baggrund ; Hjernen og dens funktioner ; Metoder til undersøgelse af hjernen og dens funktioner ; Kognition og neuropsykologi ; Bevidsthedstilstande og ubevidste processer ; Sanseprocesser ; Visuel perception ; Opmærksomhed ; Hukommelse ; Sprog ; Vidensrepræsentation ; Forestilingsbilleder ; Følelser ; Frontallapperne ; Hjernens højre og venstre halvdel ; Bevidsthedens neuropsykologi.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. okt. 1997

af

af

Søren Brunbech

d. 29. okt. 1997

Der har gennem de senere år været stor opmærksomhed omkring den tværvidenskabelige forskning i hjernens processor. Anders Gade, der er lektor i neuropsykologi ved Københavns Universitet, giver en samlet oversigt over den viden man har i dag, bl.a. fra kognitionsforskningen, dvs. især psykologernes forskning i hvordan vi tænker, føler, kommunikerer og er bevidste, og fra den indsigt neurologerne har nået gennem arbejdet med hjerneskadede patienter. Efter en elementær indføring i hjernens anatomi og funktion, og en gennemgang af de teorier og metoder forskerne arbejder ud fra, følger afsnit om de vigtigste kognitive funktioner, f.eks. visuel perception, hukommelse, sprog og følelser. Det er en velskrevet fremstilling med mange forklarende eksempler og gode illustrationer, og den kan læses uden faglig indsigt. Med den klare disposition og de gode registre er det også nemt at plukke enkelte emner ud (f.eks. afasi). Der er kommenterede forslag til videre læsning og en omfattende liste over referencer. Målgruppen vil bl.a. være studerende fra gymnasie- til universitetsniveau, folk fra sundhedssektoren, f.eks. sygeplejersker, der arbejder med hjerneskadede, samt læsere med almindelig nysgerrighed vedrørende hjerneforskningen.


Information

d. 3. jan. 1998

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 3. jan. 1998


Ugeskrift for læger

Årg. 160, nr. 10 (1998)

af

af

Jes Olesen

Årg. 160, nr. 10 (1998)


Kritik

Årg. 31, nr. 132 (1998)

af

af

Martin Skov

Årg. 31, nr. 132 (1998)


Psykologisk set

Årg. 15, Nr. 32 (1999)

af

af

Steen Larsen

Årg. 15, Nr. 32 (1999)


Folkeskolen

Årg. 115, nr. 11 (1998)

af

af

Mogens Hansen

Årg. 115, nr. 11 (1998)


Psykolog nyt

Årg. 52, nr. 14 (1998)

af

af

Thomas Nielsen

Årg. 52, nr. 14 (1998)


Sygeplejersken

Årg. 98, nr. 29 (1998)

af

af

Anne Winkel

Årg. 98, nr. 29 (1998)


Kognition & pædagogik

Årg. 7, nr. 2 (1997)

af

af

Kjeld Fredens

Årg. 7, nr. 2 (1997)


Ergoterapeuten

Årg. 60, nr. 7 (1999)

af

af

Hanne Ulrik Bak

Årg. 60, nr. 7 (1999)


Psyke & logos

Årg. 19, nr. 1 (1998)

af

af

Hysse Forchhammer

Årg. 19, nr. 1 (1998)