Bøger / faglitteratur / bibliografier

Humanistisk videnskabsteori


Beskrivelse


"Humanistisk videnskabsteori er en undervisnings- og oplysningsbog. Den er en klassiker i fagelementet Fagets Videnskabsteori på BA-uddannelserne, og kan indgå på kandidatuddannelserne og helt op til ph.d.-niveau, hvor også dens omfattende referencer til videre litteratur vil være værdifulde. Ti forskere skriver i fjorten kapitler om humanioras historie og tendenser i nyere tid, om humanioras rolle i det moderne samfund, om relationen mellem naturvidenskaberne og de humane videnskaber samt om de enkelte videnskabsteoretiske skoler og grundbegreber. Bogen indeholder desuden et navneregister, en kommenteret litteraturliste til hvert kapitel samt en udførlig ordliste med begrebsforklaringer.".