Bøger / faglitteratur

Humanistisk videnskabsteori


Beskrivelse


2. reviderede og forøgede udgave retter sig mod 'Fagets videnskabsteori' i BA-uddannelserne.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. juni 2003

af

af

Søren Brunbech

d. 3. juni 2003

Humaniora eller humanvidenskaber beskæftiger sig med mennesket som subjekt, dvs. som et tænkende, følende, handlende og kommunikerende væsen. Denne introduktion til humanistisk videnskabsteori er tænkt som en grundbog for universitetsstuderende. Den er skrevet af 11 forskere der i 13 kapitler først afgrænser humanvidenskaberne over for natur- og samfundsvidenskaberne, og siden redegør for skoler og metoder der er karakteristiske for humaniora, som fx hermeneutik, historisme, psykoanalyse og strukturalisme, alt sammen belyst med eksempler fra de enkelte humanistiske videnskabsgrene. Bogen afsluttes med kommenterede forslag til videre læsning, en egentlig litteraturfortegnelse, begrebsforklaringer og et navneregister. Der er foretaget en del ændringer og ajourføringer i forhold til 1. udgaven fra 1995. Målgruppen er som nævnt universitetsstuderende, men trods fagtermer, og i nogle kapitler et relativt højt abstraktionsniveau, vil den også kunne læses af særligt interesserede der vil kunne hente støtte i listen med gode begrebsforklaringer. Søren Kjørups Menneskevidenskaberne (1996) har samme sværhedsgrad og målgruppe, men giver ikke i samme grad en oversigt over området.


Filosofi

2005, nr. 2

af

af

Peter Houkjær

2005, nr. 2