Bøger / faglitteratur til børn

Hunden


Beskrivelse


Om tamhunde, racer, hundesprog, territorier, sanser, jagtadfærd, formering samt hunden og mennesket.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Susanne Thøfner (børn)

d. 18. dec. 2018

På knap 100 sider giver L.H.O. en grundig gennemgang af tamhundens oprindelse og adfærd, bl.a. belyst ved studier af ulves adfærd. Hundens forskellige sanser og »sprog« beskrives, støttet afmange ill., og vi hører om jagt- og parringsadfærd og hvalpefødsel, og følger hundens udvikling og prægning fra nyfødt hvalp til gammel hund. Forf. viser hundens evne til at indpasse sig i enmenneskefamilies sociale hierarki som det flokdyr, den nu engang er, og forholder sig i øvrigt kritisk til meget af det, vi mennesker byder hundene, f.ex. den kraftige avl på ekstreme hunderacermed div. sygdomme, fødselsvanskeligheder osv. til følge. L.H.O. har her skrevet en bog i sin sædvanlige grundige og indlevede stil, som understøttes fint af de mange fotografier og tegninger gennemhele teksten. Bogen har såvel indholdsfortegnelse som et udmærket stikordsregister og desuden en litteraturfortegnelse omfattende nyere titler på dansk, engelsk og tysk. Tryk og lay-out ernydeligt. Bogen er beregnet tilemnearbejde i de ældste skoleklassers biologiundervisning, men kan læses med udbytte af interesserede hundeejere, såvel voksne som børnebibl. ældste lånere, fra ca.13 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ebbe Dissing (skole)

d. 18. dec. 2018

Denne bog i »Bio-serien«, der omhandler enkelte arters/gruppers biologi, behandler vort mest udbredte kæle-/hus- og brugsdyr - hunden og gennemgår meget fint dens biologi. Det betones gennemhele bogen, at tamhunden egentlig er at betragte som en tæmmet ulv, hvorfor forfatteren også drager utallige paralleller til ulvenes adfærd for at forklare tamhundens reaktionsmåder/biologi. Gennemden fint tilrettelagte tekst, der er underbygget med mange instruktive ill. (tegn., sort/hvide og farvefotos), får man mange oplysninger, som selv en del bl. hundefolket sikkert er ukendte med.Indledningsvis gives en interessant hist. oversigt over tamhundens afstamning, hvorefter der redegøres for hundens sprog, yngle-biologi, sanser, forsk, adfærdsformer og endelig afsluttes der med etafsnit, der behandler emnet hund/menneske - har vi ret til at fremavle hunde, der mister deres naturlige præg? - hvordan behandler vi »menneskets bedste ven«? - og har vi ret til at true ulvenseksistens? Gennemgåendei bogen sammenlignes med iagttagelser hos »vildhunden« - ulven. En fortrinlig bog, der giver en fin baggrund for at forstå og behandle hunden efter dens natur. Fra 13-14 år.Plac. i biologilok./udlån.


Folkeskolen

årg 99, nr 45 (1982)

af

af

Hans Erik Berthelsen

årg 99, nr 45 (1982)


Kristeligt dagblad

d. 23. feb. 1983

af

af

Janne Bache

d. 23. feb. 1983


Dyrevennen

1982, nr 6

af

af

krs

1982, nr 6


Hunden

årg 92, nr 9 (1982)

af

af

Esther Kofod

årg 92, nr 9 (1982)