Bøger / faglitteratur / vejledninger

Huskøb - sådan! : guide for købere af enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse, landsteder og byhuse


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. maj 2002

af

af

Knud Weile

d. 7. maj 2002

En overskuelig og rigtig god vejledning for kommende husejere. Her forklares letforståeligt og uden omsvøb, hvordan man med de færrest mulige problemer finder og køber enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, klyngehuse, sommerhuse, landsteder og byhuse, men ikke landbrug med landbrugspligt og huse, hvor man selv er bygherre. Sidstnævnte må man i stedet læse om i samme forfatters Den private bygherre, 2. udgave, 2002. Det indviklede stof er behandlet godt og tilpas detaljeret af den kyndige forfatter - og de mange faldgruber for uerfarne huskøbere beskrives indgående. Ved problemer og i tvivlsspørgsmål henvises konsekvent til de nødvendige fagfolk og mulighederne for at finde supplerende oplysninger i speciallitteraturen og på nettet, hvor der er meget stof at hente om fast ejendom og bolighandel. Det er hverken den første eller den sidste bog om ejendomshandel, men det er et ualmindeligt godt bud på en velskreven og helt opdateret bog om emnet, der i fuldt omfang inddrager internettets opslagsmuligheder i søge- og købsprocessen.Informationer og udgaver