Bøger / faglitteratur

Hvad er en stat?


Beskrivelse


I dag er der 194 stater i verden, de 193 medlemmer af FN og Pavestaten. Men der er også uafhængige politiske samfund, der ikke anerkendes af det internationale samfund som stater, fx Taiwan og Nordcypern. Og der er folk, der bor i en stat, men ønsker at danne deres egen stat, fx kurderne, palæstinenserne og de russiske separatister i Ukraine. Staten er den vigtigste politiske samfundsform, men i internationaliseringens og globaliseringens tidsalder diskuterer man, om staten er ved at miste sin betydning. For at belyse disse problemer må vi besvare det grundlæggende spørgsmål: Hvad er en stat? Og hvor langt tilbage i historien har folk boet i stater? Nogle mener, at staten i sin oprindelse er en europæisk samfundsform, der opstod i forlængelse af freden i Westfalen i 1648. Andre mener, at Egypten var en stat helt tilbage til det tredje årtusinde f.Kr. Historikere, jurister, sociologer, politologer og antropologer har hver deres opfattelse af, hvad en stat er, og hvordan staten er opstået. . I denne bog bliver tre forskellige statsopfattelser beskrevet og sammenlignet. Der er kapitler om nationalstaten, den demokratiske stat, retsstaten og globaliseringens betydning for staten. Historisk argumenteres der for, at staten ikke er en specifik europæisk samfundsform. De ældste stater opstod i Mesopotamien og Afrika ca. 3000 f.Kr, og de ældste stater i Europa er bystaterne på Kreta fra ca. 1900 f.Kr. og derefter de oldgræske bystater fra ca. 750 f.Kr.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. nov. 2014

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 20. nov. 2014

Om det moderne statsbegreb og dets historie rettet mod fagfolk og andre interesserede i samfundsforhold.

Forfatteren er lektor ved Københavns Universitet. I denne bog uddyber han nogle af de ideer om statsbegrebet han tidligere han behandlet i kortere form. I bogen diskuteres nogle af de forskellige opfattelser, der er om statsbegrebet. Begrebets etymologi og forskellige statstyper og samfundsvidenskabelige opfattelser undersøges ligesom staten i historisk og aktuelt perspektiv og den tyske økonom og sociolog Max Webers statsbegreb diskuteres.

Forfatteren er en international anerkendt filolog og har flere betydende værker bag sig. I dette lidt længere essay undersøger han hvad der kendetegner en stat, og de forskellige opfattelser der er om statsbegrebet aktuelt og historisk. Bogen betoner vigtigheden af klare definitioner, og den er skrevet så både alment interesserede i statskundskab og fagfolk kan have udbytte af bogen.

Af andre bøger om staten er der i de senere år kommet StatslegenderMarkedsstatenKonkurrencestaten, en omfattende bog om filosoffernes syn på staten og Ove K. Pedersens bøger om Markedsstaten og Konkurrencestaten med fokus på DanmarkAf andre bøger om staten er der i de senere år kommet Statslegender, en omfattende bog om filosoffernes syn på staten og Ove K. Pedersens bøger om og Konkurrencestaten med fokus på DanmarkAf andre bøger om staten er der i de senere år kommet Statslegender, en omfattende bog om filosoffernes syn på staten og Ove K. Pedersens bøger om Markedsstaten og med fokus på Danmark.


Information

d. 15. nov. 2014

af

af

David Budtz Pedersen

d. 15. nov. 2014


Weekendavisen

d. 31. okt. 2014

af

af

Kai Sørlander

d. 31. okt. 2014


Politik

Årg. 18, nr. 3 (2015)

af

af

Jes Fabricius Møller

Årg. 18, nr. 3 (2015)