Bøger / faglitteratur / bibliografier

Hvad er videnskabsteori?


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Med udgangspunkt i nutidens brogede videnskabelige landskab fokuseres der på hvordan videnskab faktisk praktiseres. Emner der behandles, er bl.a. de forskellige videnskabsgrene og forskningstyper, videnskabens empiri og teori samt almene og videnskabelige metoder.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. nov. 2005

af

af

Søren Brunbech

d. 17. nov. 2005

Videnskabsteori er det lange og komplekse svar på det enkle spørgsmål: Hvad er videnskab? Søren Harnow Klausen, der er universitetslektor i filosofi, inddrager i sit svar hele nutidens brogede videnskabelige verdensbillede. Videnskabsteorien har traditionelt beskæftiget sig med fysikken, men i dag er videnskaben blevet stadig mere specialiseret og uoverskuelig, og vores verdensbillede er også præget af psykologiske, historiske, samfundsvidenskabelige og litteraturvidenskabelige erkendelser. Fremstillingen tager udgangspunkt i den videnskabelige virkelighed som den praktiseres, og inddrager herfra de klassiske videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger. Der er forslag til videre læsning efter de enkelte afsnit og et afsluttende register. Harnow Klausen er en glimrende formidler, der forstår at gøre det vanskelige stof nærværende og vedkommende. Bogen vil nok blive brugt som introduktion på mange videregående uddannelser, og måske også i gymnasierne, men den kan læses af alle med interesse for emnet. Erkendelsens former : videnskabsteori og forskningsmetode (2004), er en tilsvarende almen introduktion til videnskabsteori, og altså ikke rettet mod specielle faggrupper.


Bibliotekernes vurdering

d. 8. jan. 2016

af

af

Peter Martin Jørgensen

d. 8. jan. 2016

Grundig introduktion til videnskabsteori, der kommer vidt omkring forskellige videnskabsgrene og forskningstyper. For studerende.

Søren Harnow Klausen er professor i filosofi ved Syddansk Universitet. Han har tidligere udgivet adskillige titler indenfor sit felt. Bogens mission er, at besvare spørgsmålet "Hvad er videnskabsteori?" Bogen lægger ud med en kort videnskabshistorie og ridser forskellige metoder og grundvidenskaber op. Derefter gennemgås videnskabens byggesten såsom verifikation, tænkning og metoder. Videnskaberne og deres indflydelse sættes i relation til samfundet, og sidste kapitel behandler især den tværfaglighed, der findes i flere og flere uddannelser og professioner. Kapitlerne afsluttes med forslag til yderligere læsning. Litteraturliste til sidst.

Harnow Klausen formår at formidle grundlæggende men komplekst stof til læserne, så det bliver både oplysende og læsevenligt. Videnskaben er i kontinuerlig udvikling, og bogen skaber et overblik og sætter de forskellige videnskabsteorier ind i en større sammenhæng samt i relation til den virkelige verden. Absolut anbefalelsesværdig læsning til de videregående uddannelser.

I forhold til førsteudgaven har denne udgave mere fokus på tværfagligheden og forholdet mellem teori, model og metode. Der vurderes dog ikke, at være grund til kassation af ældre udgave ved anskaffelse af denne.


Ugeskrift for læger

Årg. 168, nr. 17 (2006)

af

af

Michael Slott Norup

Årg. 168, nr. 17 (2006)


Tandlægebladet

Årg. 110, nr. 15 (2006)

af

af

Bjarne Klausen

Årg. 110, nr. 15 (2006)


Reflex

Nr. 38 (2006)

af

af

Sara Green

Nr. 38 (2006)