Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Hvad samarbejder vi om i EU?


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. juni 2006

af

af

Kent Skov

d. 30. juni 2006

I denne nye bog fra den erfarne EU-skribent på Handelshøjskolen i Kbh. behandler PN EU's samarbejdsfelter. Bogen indledes med et kort resume over EU's historie og institutionsopbygning siden etableringen - en i øvrigt meget koncis og overskuelig oversigt. De overordnede samarbejdsfelter beskrives i bogens tre øvrige hovedkapitler: Regulering af EU-samarbejdet, Udgiftspolitikkerne og EU's eksterne politikker. Inden for hovedkapitlerne gennemgås de konkrete politikområder nærmere inden for EU's såkaldte "tre søjler". Det drejer sig om det indre marked, ømu'en, arbejdsmarkeds, handels- og socialpolitikken, udenrigs- og sikkerhedspolitikken samt det retlige område omkring fx asyl og indvandring. Den omdiskuterede udgiftspolitik omkring landbrugsstøtten nævnes også. Danmark er som bekendt ikke fuldt med på alle områder, men PN trækker linjerne op til de danske for(be)hold. Bogen afrundes med en kort oversigt over et mindre udvalg af linkadresser til EU-institutioner, partier og informationskanaler. Udmærket og overskuelig faktabog, ledsaget af enkelte analyser om aktuelle debatemner suppleret med faktabokse, tabeller og fotografier. Bogen supplerer PN's Hvordan fungerer EU? fra sidste år, som den ligner i opbygning. Velegnet til undervisningsbrug som grundlæggende indføring på gymnasie/HF-niveau, seminarier og journalistuddannelser.