Bøger / faglitteratur

Hvad vi ved om god undervisning


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

  • Hvad er god undervisning? / Jens Peter Christiansen

  • Hvad ved vi om god undervisning?/ af Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann / Jens Peter Christiansen

  • At optimere den aktive læretid : hvad ved vi om effektiv klasseledelse? / Andreas Helmke

  • At styre og inspirere læreprocesser : hvad ved vi om klarhed og strukturering? / Andreas Helmke

  • At vække interesse : hvad ved vi om motivation? / Eva-Maria Lankes

  • At gøre forventninger tydelige og sikre resultater : hvad ved vi om kompetenceorientering? / Hartmut Ditton

  • At undervise varieret : hvad ved vi om virkningen af metoder? / Hartmut Ditton

  • At skabe et støttende læringsmiljø : hvad ved vi om læringsmiljøets betydning? / Hartmut Ditton ; af Hilbert Meyer, Manfred Pfiffner og Catherine Walter

  • Individuel støtte i undervisningen : hvad ved vi om indre differentiering? / Hartmut Ditton ; af Matthias Trautmann og Beate Wischer


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. sep. 2008

af

af

Jens Verner Nielsen

d. 12. sep. 2008

Bogens korte indføring i forhold af betydning for, at klassens elever lærer, henvender sig til alle med professionel interesse for undervisning.

Bogen inderholder otte artikler fra 2007 i det tyske tidsskrift Pädagogik. De giver en forskningsbaseret oversigt over den aktuelle viden om, hvad der betinger, at lærerens styring af undervisningen bliver til ny læring hos klassens elever. Redaktøren, der også har oversat artiklerne, giver i forordet, der fylder bogens første tredjedel, en sammenføring af den tyske forskning med den tilsvarende danske og sammenfatter hver enkelt af de otte artikler. Disse fremstiller i kort og koncentreret form veldisponeret med kort afsnit den nyeste viden om klasseledelse, om struktur og tydelighed i formidlingen, om motivationsformer, om at gøre både forventninger og resultater præcise, om anvendelige metoder og arbejdsformer, om betingelserne for godt læringsklima og om mulighederne ved undervisningsdifferentiering. Enkelte diagrammer supplerer teksten. Overalt er der korte litteraturhenvisninger til den litteraturoversigt, der afslutter hver af artiklerne.

Bogen er den første i en ny serie om undervisning og læring. Den kommer længere omkring end andre bøger om klasseledelse, men er så til gengæld meget ordknap og koncentreret i forhold til andre udgivelser om undervisningslære.

En koncentreret, men dog letlæst opdatering af viden om helt centrale problemfelter for alle undervisere - og for de, der er på vej til at blive det.


Folkeskolen

Årg. 126, nr. 1 (2009)

af

af

Marie Kjeldsen

Årg. 126, nr. 1 (2009)