Bøger / faglitteratur

Hvad vi ved om god undervisning


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. sep. 2008

af

af

Jens Verner Nielsen

d. 12. sep. 2008

Bogens korte indføring i forhold af betydning for, at klassens elever lærer, henvender sig til alle med professionel interesse for undervisning.

Bogen inderholder otte artikler fra 2007 i det tyske tidsskrift Pädagogik. De giver en forskningsbaseret oversigt over den aktuelle viden om, hvad der betinger, at lærerens styring af undervisningen bliver til ny læring hos klassens elever. Redaktøren, der også har oversat artiklerne, giver i forordet, der fylder bogens første tredjedel, en sammenføring af den tyske forskning med den tilsvarende danske og sammenfatter hver enkelt af de otte artikler. Disse fremstiller i kort og koncentreret form veldisponeret med kort afsnit den nyeste viden om klasseledelse, om struktur og tydelighed i formidlingen, om motivationsformer, om at gøre både forventninger og resultater præcise, om anvendelige metoder og arbejdsformer, om betingelserne for godt læringsklima og om mulighederne ved undervisningsdifferentiering. Enkelte diagrammer supplerer teksten. Overalt er der korte litteraturhenvisninger til den litteraturoversigt, der afslutter hver af artiklerne.

Bogen er den første i en ny serie om undervisning og læring. Den kommer længere omkring end andre bøger om klasseledelse, men er så til gengæld meget ordknap og koncentreret i forhold til andre udgivelser om undervisningslære.

En koncentreret, men dog letlæst opdatering af viden om helt centrale problemfelter for alle undervisere - og for de, der er på vej til at blive det.


Folkeskolen

Årg. 126, nr. 1 (2009)

af

af

Marie Kjeldsen

Årg. 126, nr. 1 (2009)