Bøger / faglitteratur / statistikker

Hvad vi ved om udsatte unge 2 : individuelle og strukturelle forhold bag udsathed


Beskrivelse


Sammenfatning af den forskning i emnet unge og social udsathed som Rockwool Fondens Forskningsenhed har udført i perioden 2015-2019.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. sep. 2019

af

af

Jytte Bræmer

d. 26. sep. 2019

En opfølgning og forlængelse af Hvad vi ved om udsatte unge fra 2017, hvor de nyeste forskningsresultater siden da præsenteres. For politikere, socialarbejdere, studerende og alle, der arbejder professionelt med de unge.

Hvor første bind havde det historiske perspektiv og det meget overordnede, grundige og brede blik på emnet, så indeholder opfølgningsbindet her specifikke nyere undersøgelsesresultater. Resultater på spørgsmålet om, hvorvidt helt konkrete vilkår i opvæksten betyder noget for de unges udsathed senere i livet. Det er forhold som forældres skilsmisse, morens psykiske sygdom, opvækst i fattigdom og i misbrugsfamilier. Nye undersøgelser på de områder præsenteres og analyseres kortfattet og ved hjælp af et righoldigt tabelmateriale. Bogen afsluttes med en række cases, hvor forskellige typer af kommunale indsatser har haft en effekt.

Bind 2 fremstår som et appendix og opfølger på det fine helstøbte og grundige bind 1, hvor man kommer bredt rundt om emnet. Bind 2 er kortfattet og kan ikke stå alene. Som første bind velskrevet og fint formidlet.

Unge i mistrivselUdsatte børn og unge og Udsatte børn og unge er blot et par af de mange titler om emnetUnge i mistrivsel og er blot et par af de mange titler om emnet.