Bøger / faglitteratur / statistikker

Hvad vi ved om udsatte unge : historik, omfang og årsager


Beskrivelse


Sammenfatning af noget af den forskning i emnet unge og social udsathed som Rockwool Fondens Forskningsenhed har udført i perioden 2015-2017.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. nov. 2017

af

af

Jytte Bræmer

d. 8. nov. 2017

Sammenfatning og overblik over den forskning og viden, der findes om udsatte unge. For politikere, socialarbejdere, studerende, uddannelsesansvarlige og alle, der arbejder professionelt med unge.

Trods en massiv indsats starter henved 8% af en ungdomsårgang voksenlivet uden at være hverken i arbejde eller under uddannelse. Efter en definition på målgruppen tager man emnet op i et historisk perspektiv. Et kapitel viser, hvor massiv den sociale arv er, og et afsnit viser gennem sammenligning med USA, at den sociale mobilitet trods massive indsatser herhjemme ikke er bedre end i USA. Et afsnit belyser efterkommere af ikke-vestlige indvandrere, et andet kriminalitet. Anbragte unge er i særlig grad udsatte. Geografiske forskelle i antallet af udsatte unge analyseres, ligesom forholdene på arbejdsmarkedet for lige præcis den målgruppe sættes under lup. Bogen er illustreret med mange grafer og resultater af den mangfoldige forskning på området.

Det er en samling af en mængde viden på området, der velstruktureret formidles i en lettilgængelig form. Nedslående læsning, hvor der konkluderes, at det trods stor fokus og indsatser ikke er lykkedes at forandre meget. Der er dog enkelte lyspunkter. En guldgrube af viden samlet på et sted til studerende, socialarbejdere og beslutningstagere, såvel politikere som embedsmænd.

Udsatte børn og ungeUnge i mistrivselLige muligheder - udsatte børn og unge, Unge i mistrivsel og Lige muligheder - udsatte børn og unge omhandler alle emnetUdsatte børn og unge, og Lige muligheder - udsatte børn og unge omhandler alle emnetUdsatte børn og unge, Unge i mistrivsel og omhandler alle emnet.