Bøger / faglitteratur

Hvem får stress - og hvorfor?


Beskrivelse


Gennemgang af, hvad en egentlig stressdiagnose indebærer samt gennemgang af andre diagnoser med symptomer, der ligner stress, såsom angst og fobier. Derudover anvises, hvordan arbejdspladser kan forebygge unødvendige stressbelastninger.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Jytte Kjær Schou

2008

Denne overskuelige forlagsserie fra Børsen Kort til viden henvender sig primært til ledere, men alle medarbejdere kan have gavn af denne bog.

Forfatteren, der er speciallæge i voksenpsykiatri, sætter stressbegrebet på plads med en præcis definition. Bogen handler i lige så høj grad om lignende psykiske tilstande i form af forskellige angstlidelser, der kræver en helt anden behandling end stress. Hun viser, hvilken betydning lidelserne har i arbejdslivet, og hvilken støtte medarbejderne med disse lidelser kan have brug for, men også hvilke specielle ressourcer de samme medarbejdere kan tilføre arbejdspladsen. Desuden berøres typiske samarbejdsvanskeligheder. Bogen går ikke i dybden, men der er netop tale om en første introduktion, der giver en overskuelig indsigt i problematikken og anviser nogle handlemuligheder.

Ved sin kliniske afgrænsning af stress og stresslignende tilstande adskiller bogen sig fra flertallet af de store mængder bøger om stress og stresshåndtering.

En saglig, kortfattet og alment forståelig introduktion til begrebet stress og de tilgrænsende psykiske lidelser for både ledere og medarbejdere med forslag til, hvordan arbejdspladsen kan afhjælpe og forebygge unødig daglig belastning af medarbejderne.


Sygeplejersken

Årg. 108, nr. 18 (2008)

af

af

Kirsa Ahlebæk

Årg. 108, nr. 18 (2008)


Socialpædagogen

Årg. 65, nr. 2 (2008)

af

af

Jens Nielsen

Årg. 65, nr. 2 (2008)


Arbejdsmiljø

Årg. 24 nr. 2 (2008)

af

af

Trine Wiese

Årg. 24 nr. 2 (2008)