Bøger / faglitteratur

Hverken terrorisme eller terrorbekæmpelse


Beskrivelse


Teoretisk skrift om terrorens væsen og det filosofiske dilemma omkring vold og sikkerhed, og forholdet mellem terrorist og magthavere.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. jan. 2016

af

af

Kent Skov

d. 13. jan. 2016

Teoretisk skrift om terrorens væsen og det filosofiske dilemma omkring vold og sikkerhed, og forholdet mellem terrorist og magthavere. For samfundsforskere og filosofisk interesserede.

Det lille teoretiske skrift er forfattet af "gruppen" "Den usynlige Komite" og oversat fra fransk af filosoffen Carsten Juhl, der også har skrevet et introducerende essay til de fire teser, som komiteen har fremsat. De handler om terrorens dilemma mellem martyrium og staternes håndtering af sikkerhed og anvendelse af vold. Skriftet stiller sig uden for dilemmaet i en særlig position og sætter spørgsmålstegn ved den teologiske antagelse, at "målet helliger midlerne" - med kritik af både martyriet ved at ofre sig for en sag og en kritik af sikkerhedsforhold som et statsligt anliggende.

Et teoretisk skrift på et ret højt abstraktionsniveau, der ikke beskæftiger sig med terrorens forskellige former eller aktører. Udover Carsten Juhls polemiske intro-essay forholder skriftet sig udelukkende til begrebet ud fra en teoretisk tilgang.

CJ har også udgivet Hvad der ikke kunne fortsætte og hvad der ikke kunne begyndeFilosofi i terrorens tidVoldens problemDen kommende opstand om det 20. århundredes opstande og krige. Om en tilsvarende problemstilling findes Filosofi i terrorens tid og den lidt ældre franske Voldens problem. Af Den usynlige Komite er også udgivet Den kommende opstandCJ har også udgivet Hvad der ikke kunne fortsætte og hvad der ikke kunne begynde om det 20. århundredes opstande og krige. Om en tilsvarende problemstilling findes og den lidt ældre franske Voldens problem. Af Den usynlige Komite er også udgivet Den kommende opstandCJ har også udgivet Hvad der ikke kunne fortsætte og hvad der ikke kunne begynde om det 20. århundredes opstande og krige. Om en tilsvarende problemstilling findes Filosofi i terrorens tid og den lidt ældre franske . Af Den usynlige Komite er også udgivet Den kommende opstandCJ har også udgivet Hvad der ikke kunne fortsætte og hvad der ikke kunne begynde om det 20. århundredes opstande og krige. Om en tilsvarende problemstilling findes Filosofi i terrorens tid og den lidt ældre franske Voldens problem. Af Den usynlige Komite er også udgivet .Informationer og udgaver