Bøger / faglitteratur

I begyndelsen er sproget : antologi om børns sprogudvikling


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. mar. 2009

af

af

Bodil Pedersen

d. 11. mar. 2009

Det er vigtigt, at børn får et veludviklet sprog både mundtligt, skriftligt og kropsligt. Denne antologi giver voksne, der på forskellig vis arbejder med børn, helt konkrete anvisninger på og ideer til, hvordan sproget styrkes.

Ni forfattere indkredser fra hver deres vinkel begrebet børns sproglige læring. Det er vanskeligt at fremhæve kapitler frem for andre, men for at give et indtryk af det varierede indhold nævnes her: Anna Marie Holm "Det kunstneriske sprog i kreativ udfoldelse", Anne Linder "Glæde og anerkendelse som sprogligt brændstof" og Anne Petersen "Fortælling i børns hverdagsliv". Lotte Salling, antologiens redaktør, koncentrerer sig om den fysiske og rytmiske aktivitet. Efter hver artikel er der en række gode metodiske tips samt litteraturhenvisninger.

Denne bogs force er, at den primært sætter fokus på sproglig læring og er rettet mod mindre børn. I 2008 er udkommet en del bøger til danskundervisningen i grundskolen fx Bjørn Iversen og Blom Hansens Byggesten til danskundervisningen og Lotte Salling har selv skrevet om dialogisk læsning i Aktive fortællinger, rim og remser.

En spændende bog - trods bleg layout - med interessante pointer. Den kan inspirere pædagoger og indskolingslærere til mere bevidst at sætte sproget på dagsordenen.


Læsepædagogen

Årg. 57, nr. 4 (2009)

af

af

Anne Kirsten Brodersen

Årg. 57, nr. 4 (2009)