Bøger / faglitteratur

Idrætsskader, idrætstræning


Beskrivelse


Om forebyggelse af idrætsskader med omtale af risikofaktorer som f.eks. ernæring, overvægt, tobak, alkohol, kulde, anaboliske steroider, akutte og kroniske sygdomme, om de enkelte skaders symptomer, diagnose og behandling, hvad den enkelte selv og lægen kan gøre samt om genoptræning efter skaderne.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. apr. 2019

af

af

Kirstine Nielsen

d. 5. apr. 2019

Den foreliggende bog om idrætsskader er af svensk herkomst. Hensigten med bogen har været at beskrive de almindeligst forekommende skader og give forslag på forebyggende foranstaltninger, førstehjælp, lægehjælp, behandling, genoptræning m.m. Bogen henvender sig i første række til aktive idrætsudøvere og trænere, men også til praktiserende læger, hvoraf mange ikke har specielt kendskab til idrætsskader. Alle tænkelige former for skader gennemgås, og der gøres meget ud af forebyggende træning, udrustning, hygiejne, ernæring m.m. Skønt skrevet af eksperter sker dette i et let forståeligt sprog, så læseren ikke har vanskeligheder ved at tilegne sig emnet. I forvejen har de fleste biblioteker sikkert en lille bog (Clausens forlag, 1973) om emnet, men det ligger i sagens natur, at den foreliggende bog er både grundigere og mere omfattende, og den vil uden tvivl være til nytte for mange.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Leif Brødbæk

d. 18. dec. 2018

Idrætsskader er et svært håndterligt emne, men i denne bog er det lykkedes på pædagogisk vis at fremstille emnet, så mange typer læsere kan få udbytte af den. Et glimrende billedmateriale,især med meget fine farvelagte tegninger, giver et godt grundlag for forståelsen af teksten. Bogen handler primært om idrætsskader og optræning af-ter skaderne, og samtidig er der lagt stor vægt påden forebyggende fase, hvor risikofaktorer som ernæring, overvægt, tobak, alkohol, graviditet, kulde, anabolske steroider, akutte og kroniske sygdomme m.m., drøftes. De enkelte skader har særskilteafsnit, hvor der fortælles om symptomer, diagnose og behandling - herunder hvad den enkelte selv kan/bør gøre, og hvad lægen kan gøre. Fotografisk billedmat. viser situationer indenfor forsk,sportsgrene, hvor risici for skader er særlig store. Dansk Idræts Forbund fører statistik over medlemmernes skader - 75% af disse skadetyper er medtaget i bogens index. Den ældre udg. på 280 s. erstadig en brugbar bog -men m.h.t. tekstomfang og billedmateriale er den nye udg. langt at foretrække. Farveill., litt.liste, ordliste over lat. udtryk, emnereg. Suverænt den bedste bredefremstilling af emnet på dansk.


Vendsyssel tidende

d. 17. okt. 1979

af

af

Ole Vesterskov

d. 17. okt. 1979


Frederiksborg Amts avis

d. 4. nov. 1979

af

af

H. H. K.

d. 4. nov. 1979


Politiken

d. 15. okt. 1979

af

af

John Njor

d. 15. okt. 1979


Dagbladet, folketidende

d. 18. okt. 1979

af

af

H. H. K.

d. 18. okt. 1979


Ugeskrift for læger

årg 150, nr 8 (1988)

af

af

Rasmus Bach Andersen

årg 150, nr 8 (1988)


Idræt i skolen

årg 12. nr 2 (1989)

af

af

Ole Rasch

årg 12. nr 2 (1989)


Danske fysioterapeuter

årg 70, nr 10 (1988)

af

af

Jens Halkjær Kristensen

årg 70, nr 10 (1988)


Dansk ungdom og idræt

årg 91, nr 20 (1988)

af

af

Anne-Katrine Nielsen

årg 91, nr 20 (1988)