Bøger / faglitteratur

Ikkevoldelig kommunikation - girafsprog : brug din indfølingsevne og få både dine egne og andres behov tilgodeset


Beskrivelse


Rosenbergs fine og meget konstruktive bog går ud på at lære os at give udtryk for vores uopfyldte behov i alle slags situationer og lytte til andre med indføling i stedet for at vurdere og dømme og give dem skylden. Formålet med "girafsprog" er ikke at lave om på andre mennesker og deres adfærd, for at vi selv kan få det, som vi vil have det. Formålet er at etablere en kontakt baseret på ærlighed og indføling og derved tilgodese alles behov. Bogen giver en vejledning i, hvorledes "girafsprog" praktiseres, og er fuld af gode eksempler. Marshall Rosenberg bruger giraffen som symbol, fordi den er det dyr, der har det største hjerte, og dermed understreges det, at det er et sprog fra hjertet. Samtidig bevirker dens højde, at den har overblik.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. feb. 1999

af

af

Birgitte Bornæs

d. 8. feb. 1999

Den amerikanske psykologs mærkesag og specielle arbejdsområde er ikkevoldelig kommunikation - et emne han har undervist i i mange år. Pointen i hans system er, at vi skal give udtryk for vore behov og lytte med indfølelse til de behov andre udtrykker, måske skjult, i deres kommunikation. Når man hører kritik, angreb eller dom bruger man sin energi forkert på at forsvare sig eller går til modangreb. Han kalder metoden "girafsprog", fordi giraffen er det dyr, der har det største hjerte, og dermed har det bedste sprog fra hjertet (indføling) - desuden har den overblik p.g.a. sin højde. Bogen redegør klart og instruktivt for "girafsprogets" metode og tegner et sympatisk billede af denne form for kommunikation med fokus på indføling for de behov der udtrykkes/føles i stedet for angreb, skænderi og vrede.


Bibliotekernes vurdering

d. 17. feb. 2005

af

af

Søren Brunbech

d. 17. feb. 2005

Den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg har udviklet begrebet "Ikkevoldelig kommunikation", som han også kalder girafsprog med henvisning til giraffens store hjerte og store overblik. Girafsprog kan opfattes som en kommunikationsproces der skal fremme evnen til at leve sig ind i egne og andres følelser og behov. Rosenberg forklarer, med mange praktiske eksempler og øvelser, hvordan man kan træne og arbejde med metoden der er bygget op af de fire trin fakta, følelser, behov og handling. Siden bogen udkom første gang på dansk i 1999 har Rosenbergs girafsprog vundet en del udbredelse, især i skoleverdenen, som en anvendelig metode til konflikthåndtering og konfliktløsning, og den er fulgt op af titler som Bodil Weirsøe: Girafsprog : empatisk kommunikation i pædagogens arbejde (2002) og Nina Raaschou: Fra konflikt til dialog i skolen (2003). Vigtigste ændring i denne nye udgave er tilføjelsen af et nyt kapitel der handler om hvordan girafsprog også kan bruges til at få kontakt til sig selv på en medfølende måde, og altså kan anvendes til selvudvikling. Der er stadig stor interesse for Rosenbergs og andres metoder til at forandre konflikter til dialog. Der er ingen grund til at skille sig af med den tidligere udgave.


Ergoterapeuten

Årg. 60, nr. 12 (1999)

af

af

Birgitte Mogensen

Årg. 60, nr. 12 (1999)


Den ny verdensimpuls

1999, nr. 4

af

af

Lisa S. Burgess

1999, nr. 4