Bøger / faglitteratur / lærebøger

Indføring i litteraturteori og tekstanalyse : der kom en soldat -


Beskrivelse


Tekstanalytisk metodebog, der præsenterer syv forskellige litteraturteoretiske skoler: strukturalisme / semiotik, formalisme, psykoanalyse, marxisme, biografisme, hermeneutik / receptionsteori, poststrukturalisme / dekonstruktion.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. feb. 2005

af

af

Jytte Bræmer

d. 7. feb. 2005

Bogens mål er at kombinere teori og praksis. Den gennemgår syv forskellige litteraturteoretiske skoler. Efter hvert kapitel anvendes teorien i en praktisk litteraturanalyse. Dels af en gennemgående tekst, H.C. Andersens "Fyrtøjet", dels af et digt udvalgt specielt til den specifikke teori. Bogens idé er at anskueliggøre, hvor forskelligartede resultater, man kan nå frem til, afhængig af hvilken teori, man anvender. Bogen er forbilledlig klar i sin fremstilling af teorierne, samtidig med at den sprogligt er en fornøjelse at læse. Hvert afsnit indeholder også en diskussion af teoriens problemfelter og svagheder, hvilket bevirker, at man får et godt helhedsbillede af teorien. Det er en bog, der giver sammenhæng og overblik, og den har potentiale til at blive en flittigt brugt grundbog. Den er tænkt primært til lærerseminarier og førsteårsstuderende på universiteterne. Forlagets Om litteratur (04/03) redigeret af Leif Søndergaard indeholder en fremstilling af litteraturvidenskabelige begreber og med dens anderledes tilgang til emnet, supplerer de to bøger hinanden på bedste vis.