Bøger / faglitteratur til børn

Indien : fra engelsk koloni til selvstændighed


Beskrivelse


Om Indiens vej fra koloni til selvstændighed. Bl.a. om spændinger mellem hinduer og muslimer, den engelske kolonimagt og modstanden herimod.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lis Christensen

d. 18. dec. 2018

Indiens vej til selvstændighed er temaet i denne bog, og der indledes med et afsnit om Indiens tidlige historie, hvor der gøres rede for de mange religiøse spændinger mellem hinduer ogmuslimer, som også får betydning for selvstændighedsprocessen. De næste afsnit handler om England som kolonimagt og indernes gradvise modstand. Tidsmæssigt afsluttes bogen efter 2. verdenskrig,hvor Indien bliver et selvstændigt land og Pakistan oprettes. Teksten, der er enspaltet og forholdsvis tæt, er informationsrig, men alligevel letlæst. Der er en god indholdsfortegnelse med over- ogunderafsnit, person, - sted- og emneregister samt tidstavle. Alt sammen med til at øge bogens brugsværdi. Det er en meget fin og gennemarbejdet bog - med et lidt gammeldags præg - der behandler sitemne fyldestgørende. På børnebiblioteket findes i forvejen en del bøger om Indien af mere almen karakter fx. Asienbibliotekets, som også indeholder et afsnit om selvstændighedsprocessen. PerKuhlmanns bog er merespecialiseret og dermed sværere tilgængelig. Vil kunne anvendes af børnebibliotekets ældste lånere og voksne.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Karsten Strauss (skole)

d. 18. dec. 2018

Bogen er opbygget over 4 hovedtemaer, der rejser følgende spørgsmål: Hvordan var det muligt, at under 200.000 englændere i Indien kunne herske over flere hundrede millioner indere, hvorformåtte englænderne tilsidst opgive deres herredømme, samt hvilken betydning har kolonitiden haft for det moderne Indiens udvikling. Disse spørgsmål bliver ganske glimrende belyst og besvaret ibogen. Rent historisk starter forfatteren i 600-tallet og beretter om de begivenheder, der har påvirket det indiske samfund frem til 1948 med følger og konsekvenser for befolkningen ogkolonimagten. Religion og historie er belyst på en særdeles glimrende måde, således at læserne får en meget god forståelse og indsigt i sammenhængen mellem disse to faktorer for et lands mulighederog udvikling. På grund af ovennævnte sammenhænge vil bogen kun kunne bruges i de ældste klasser i historie, samtidsorientering og evt. religion. Teksten er eenspaltet og overskueligheden er god.Der er sort/hvide fotos ogillustrationer, indholdsfortegnelse, person; sted- og emneregister samt en tidstavle. En kort men kontant beskrivelse af de faktiske forhold, der ikke findes på sammeoverskuelige måde i anden litteratur.


Folkeskolen

Årg. 108, nr. 25 (1991)

af

af

Peter Jørgensen

Årg. 108, nr. 25 (1991)


Historie & samtid

Årg. 30, nr. 4 (1991)

af

af

Jan Kastorp

Årg. 30, nr. 4 (1991)