Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Indskolingselevers trivsel og faglige kompetencer : resultater fra Høje-Taastrup Kommune


Beskrivelse


Bogen henvender sig til fagpersoner og praktikere inden for skole- og institutionsområdet, som er interesserede i at forstå skolebørns trivsel, herunder betydningen af baggrunds- og familieforhold. viden om generelle sammenhænge kan udgøre en vigtig forståelsesramme for arbejdet med konkrete børn og muligheden for at vurdere børns risiko for mistrivsel.