Bøger / faglitteratur

Motivationsarbejde


Beskrivelse


Forfatterens teori og metodik om motivationsarbejde med samfundets hårdest belastede grupper, som typisk er ikke-motiverede for terapi og behandling.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. mar. 2004

af

af

Anny Skov Madsen

d. 24. mar. 2004

Med afsæt i humanistisk psykologi giver bogen indsigt i de teorier, metoder, principper og praksis, som kendetegner motivationsarbejdet. Det er af afgørende betydning, hvordan behandleren møder klienten, og her er der specielt fokuseret på, hvordan umotiverede klienter kan hjælpes, behandleren kan opretholde engagementet og undgå udbrændthed. Der er en grundig gennemgang af de teorier og vurderinger, der karakteriserer det positive menneskesyn, som skal være forankret i behandleren, bl.a.: "Der findes ingen håbløse tilfælde", "Motivationsarbejderen bærer hovedansvaret for klientens motivation". De første afsnit kan læses som en introduktion til det vigtige emne, og et større afsnit om metodik er tænkt til et videregående forløb. Det er en vægtig bog, som også inddrager etiske overvejelser om motivationsprocesser i arbejdet med belastede klienter. Relevante case-stories giver anledning til løbende refleksion mellem teori og praksis. Det er en nyskrevet udgave af Ingen er håbløs (1995), som bør udgå. I fht. 2.udg. fra 2001 er der et nyt kapitel om arbejdet med børn.