Bøger / faglitteratur

Interkulturel didaktik : introduktion til teorier og tilgange


Beskrivelse


Hvordan man organiserer undervisning for alle skolens elever ved at integrere en interkulturel dimension i den almindelige pædagogiske tænkning.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. aug. 2012

af

af

Hans-Christian Uth

d. 14. aug. 2012

For læreruddannelsen, praktiserende lærere under videreuddannelse, pædagogiske vejledere samt særligt interesserede undervisere. Bogen henvender sig altså ikke kun til undervisere, der arbejder med dansk som andetsprog.

Bogen falder i to dele: en læringsteoretisk og en praksisorienteret. Den teoretiske del behandler bl.a. forskellene mellem angelsaksisk og tysk/nordisk didaktisk tænkning, samt spændingerne mellem multikulturalistisk og antiracistisk undervisning, som foreslås opløst i en kritisk multikulturalisme og en forandring af undervisning i en interkulturel retning. Den praksisorienterede del er struktureret i tre kapitler, som ser på henholdsvis undervisningens hvad: indholdet, undervisningens hvem: eleverne samt undervisningens hvordan: metoderne. I de tre kapitler gives eksempler på gennemførte undervisningsforløb. Endelig diskuteres de udfordringer og muligheder, der ligger i en undervisning, som har fokus på kultur. Bogen rummer indholdsfortegnelse og afsluttes af en omfattende litteraturliste knyttet til bogens enkelte kapitler.

Fra 2009 har vi Klædt på til verden, som både behandler emnet teoretisk, men som også har håndbogskarakter med beskrivelser af faglige undervisningsforløb. Ellers skal vi tilbage til 1986, hvor den interkulturelle problematik blev behandlet i Den flerkulturelle skole.

Væsentlig og fagligt velfunderet udgivelse på et felt, som hidtil er sparsomt beskrevet, når der ses bort fra rapporter og tidsskrifter.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 16. okt. 2012

af

af

Beata Engels Andersson

d. 16. okt. 2012