Bøger / faglitteratur

Internationale virksomhedscases : med supplerende analysemodeller og værktøjer


Beskrivelse


"Evnen til at foretage koblinger mellem teori og praksis er af afgørende betydning for at udvikle sig til at blive en kompetent problemløser. Ved at arbejde med relevante og komplekse problemstillinger i danske virksomheder, der opererer internationalt, kan den studerende afprøve den tillærte viden og dermed opnå en øget praktisk indsigt i de teoretiske internationale værktøjers muligheder og begrænsninger. Internationale virksomhedscases vil derfor være et vigtigt supplement til de mere teoretiske lærebøger, og casesamlingen kan hjælpe de studerende med at omsætte teorier og modelværk til praktiske og realistiske anbefalinger til de respektive virksomheders øverste ledelse. Bogen indeholder udvalgte cases, som spænder fra OMX Copenhagen 25-virksomheder til mellemstore virksomheder, både reelle og fiktive, der muliggør inddragelse af en række problemstillinger i forhold til undervisningens faglige indhold, læringsmål og pensumlister. Bogen har derfor en relativ bred faglig temaramme, og der er lagt vægt på casenes instruktive karakter i en pædagogisk og praktisk sammenhæng. Internationale virksomhedscases indeholder yderligere en lang række centrale og anvendelige værktøjer og modeller samlet i appendix samt en udvidet principdisposition for en international marketingplan samt henvisninger til opdaterede informationskilder om internationale markedsforhold. Herved opnår den studerende at få en samlet international værktøjskasse - der umiddelbart er klar til anvendelse. Bogen henvender sig især til internationalt orienterede undervisningsfag og uddannelser på bachelorniveau i lidt bredere forstand, bl.a. på en række HA-uddannelseslinjer, flere erhvervsakademiuddannelser samt HD-områder. ".

Anmeldelser (1)