Bøger / faglitteratur til børn

Irak


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. feb. 2009

af

af

Hans Radsted

d. 25. feb. 2009

Bogen giver et billede af dagens Irak, så læseren har en mulighed for at gå i dybden andre steder med bogens enkeltemner. Den kan hovedsagelig bruges i samfundsfag, men også af enkelte interesserede unge fra omkring 14 år, som vil kende baggrunden for avisernes omtaler.

Bogen er en del af en ny serie, som i udformning og emner ligner serien Lande i nyhederne fra 2007. Bogen er opbygget i afsnit af et omfang fra to til otte sider. Emnerne er geografi, historie, sociale, politiske og økonomiske forandringer, nye alliancer og så en afslutning om fremtiden. Der er en tidslinje fra 1920, en ordliste, litteratur- og webliste og et stikordsregister. De enkelte afsnit er opbygget med en to-spaltet brødtekst, mange farveillustrationer og med faktabokse med tekst og grafer. Typografien er stor og tydelig, men ikke umiddelbart let læst og den kræver en del forforståelse.

Indholdet ligner en del det, man finder i Simon Ponsfords Irak fra serien Lande i nyhederne fra 2007, men der står lidt mere og indholdet er ajourført til dato. Der er også John Kings Irak før og nu fra 2006, som indholdsmæssigt også ligner meget, og som så også mangler de sidste års udvikling. Det er tydeligt, at holdningen til de sidste krige og den politiske udvikling er mere neutral i nærværende materiale.

En udmærket beskrivelse af de begivenheder, som danner baggrund for de nyheder, man bliver præsenteret for i medierne, når det handler om Irak.Informationer og udgaver